Montáž podlahového vytápění


Aby se podlahové vytápění nestalo nenávratně ztracenou investicí, což se může přihodit při nedostatku odborných znalostí
a montážních zkušeností, je nutné při montáži, betonování a provádění topných zkoušek dodržovat normy a doporučení výrobce. Uvedené doporučení a nákresy montáží však zdaleka nejsou vyčerpávající pro odbornou montáž.

Překrytí rozdělených topných ploch u jiných povrchů než jsou dlažby, nebo na přechodech různých povrchů pod dveřmi, u schodiště a podobně, se provádí speciálními plastovými nebo kovovými lištami. Určení jiných povrchových vrstev na topné desky (např. koberce, korek, lamino a podobně) je možno provést zásadně nejpozději před dokončením projektu, aby při vyšším tepelném odporu povrchové vrstvy nedošlo snížením výkonu
k montáži podlahového vytápění s nedostatečným výkonem!

Vzhledem k dilatacím topných okruhů je nutné nepřesáhnout maximální stanovenou plochu okruhů 36 m a stranu 6 m.

Rozteče potrubí jsou u některých systémů (UNITERM a NOVOTERM) neměnné, u systémů ostatních je možno stanovit rozteče libovolné dle požadavku projektu.

Jednotlivé okruhy podlahového vytápění se od sebe navzájem oddělují dilatačními pásy.
V prostupu potrubí mezi jednotlivými okruhy je řešena dilatace nasunutím potrubí do ochranných hadic, zasahujících 30 cm na každou stranu - obr. 1. Provedení rozdělení topných ploch (obr. 1, 2) a okrajů topných ploch (obr 3, 4) s dlažbami je třeba přesně a důsledně dodržovat, aby nemohlo docházet k nežádoucím poškozením povrchových vrstev při dilataci, vydrolování spár, trhlin dlažby a podobně.

 

Připravený objekt pro montáž podlahového vytápění by měl vypadat takto:

  • kompletní ukončení stavebních prací uvnitř objektu
  • plochy pro montáž musí být rovné bez výstupků a nerovností, aby bylo možné dodržet předepsanou sílu topné desky
  • omítky dokončené až po spodní část topné desky, aby bylo možno přiložit dilatační pásy
  • výšky zárubní a parapetů musí respektovat vrstvu podlahy stanovenou projektem
  • prostupy pro potrubí musí být prosekané a skříňky rozdělovačů řádně upevněné
  • kabely pro ovládání autom. provozu dle projektu s předstihem instalované pod omítkami.