Podlahové topení pro všechny, kdo chtějí šetřit

Každý, kdo se rozhoduje jak vytápět svůj dům, byt, kancelář, či jiné prostory, by měl vědět, že pro vytvoření příjemné tepelné pohody je nejvhodnější podlahové vytápění, jehož náklady na pořízení jsou již nižší než montáž ústředního topení s radiátory.

Před rozhodnutím investora, projektanta či stavebníka jaký zvolit systém vytápění, stojí mnohdy protichůdné požadavky, jako jsou ekonomika provozu, vhodný tepelný zdroj, způsob regulace, estetický dojem prvků vytápění v interiéru, možnosti využití alternativních zdrojů energie, ekologické aspekty a v neposlední řadě pořizovací cena. Jen na správném posouzení a optimálním vyhodnocení všech pro i proti záleží, zda investici do vytápěcího systému bude možné považovat za výhodnou. A to nejen z hlediska dneška, ale třeba i po dvaceti letech.

Nejdůležitějším rozdílem, kterým se liší podlahové vytápění od všech ostatních způsobů, je příznivé rozvrstvení tepla v místnosti, které se blíží rozvrstvení ideálnímu. Tím je umožněno dosažení požadovaného pocitu tepelné pohody při skutečné teplotě o cca 2°C nižší, než je tomu u jiných způsobů vytápění, což znamená úsporu energie 10-15 %.

V souvislosti se stoupajícími cenami energie vstupuje stále více do popředí otázka používání moderních energetických zdrojů, například tepelných čerpadel.
Pro ta jsou ideální nízkoteplotní systémy, jejichž typickým a nejvýznamnějším zástupcem je podlahové vytápění.
 

Předpoklad první: kvalitní zateplení domu

Prvním předpokladem pro použití podlahového vytápění je kvalitní zateplení domu, které snižuje nejen tepelné ztráty během provozu, ale především výši pořizovacích nákladů.

Předpoklad druhý: úroveň regulace

Při výběru zdroje tepla, který má rozhodující vliv na ekonomiku a ekologičnost provozu, je vhodné porovnávat parametry výše ceny a úrovně dosažené kvality regulace. Ne vždy totiž platí, čím vyšší cena regulačních prvků od renomovaných firem, tím vyšší úspory. Vysokého provozního komfortu a úrovně regulace lze při nižších nákladech dosáhnout i s regulačními prvky od některých tuzemských výrobců.

Předpoklad třetí: prostor pro izolaci

Pro montáž podlahového vytápění je nutné mít dům projektován tak, aby v místnostech určených k montáži byl v podlaze dostatečný prostor pro tepelnou izolaci (v přízemí a nad nevytápěnými prostorami minimálně 60 mm plus topná deska, v místnostech nad vytápěnými prostorami 30 mm plus topná deska).

Předpoklad čtvrtý: kvalita potrubí

Tím nejdůležitějším faktorem pro rozhodnutí, zda podlahové vytápění použít, zůstává však ve většině případů cena podlahové plochy. Zde je třeba nejdříve zvážit, jaké materiály pro podlahové vytápění použít. U potrubí by měla být deklarovaná životnost minimálně 50 let.
 

Tam, kde nestačí výkon

V případě nedostatku výkonu podlahového vytápění ve více místnostech je vhodné použít kombinaci s otopnými tělesy se samostatně řízenou teplotou, nebo s napojením na nízkoteplotní systém podlahového vytápění. Výkon podlahového topení je omezen na 90-100 W/m2 a proto tepelné ztráty koupelen většínou podlahové topení nepokryje. V takovém případě se doporučuje osadit koupelnu ještě koupelnovým tělesem (žebříkem).
 

S betonáží i bez ní

Důležitou součástí podlahového vytápění je betonáž topné desky, která musí být prováděna s ohledem na plastové potrubí a jeho ochranu před poškozením.
Pro betonáž podlahového vytápění doporučujeme používat strojně pokládané betonové směsi. Pro rychlé stavební technologie, například dřevostavby, rekonstrukce či půdní vestavby, byl vyvinut nový systém podlahového vytápění s převodem tepla pomocí ocelových lamel a suchou skladbou podlahy - NOVOTERM, který odstraňuje časovou prodlevu způsobenou vyzráváním betonu a tím významně urychluje čas výstavby.