Regulace podlahového vytápění

Většina trubek z plastických hmot používaných pro teplovodní podlahové vytápění snese teplotu do 80 °C, avšak s ohledem na používané materiály podlah (beton, koberec, dlažba, linoleum, lamino aj.) se musí teplovodní podlahové vytápění napojit na zdroj tepla vybavený regulačním zařízením, které dodává topnou vodu o teplotě do 50 °C. Další z důvodů regulace jsou maximální povolené povrchové teploty topných ploch. U obytných prostor je to 29 °C, u koupelen a bazénů 35 °C. Je nutné si uvědomit, že těchto teplot se dosahuje jen pár dnů v roce.


Regulace teploty topné vody podlahového vytápění je realizována několika způsoby. Jednou z možností je přivádět topnou vodu k rozdělovači topných okruhů již v požadované teplotě do 50 °C a použít tak nízkoteplotní zdroje tepla - např. kondenzační plynové kotle, tepelná čerpadla, elektrokotle. Jinou variantou je zdroj tepla s tepelným spádem 75 °C – 60 °C, přičemž je nutné provést regulaci vody na požadovaný tepelný spád přímo u zdroje. Další z možností je provádět regulaci na rozdělovači topných okruhů. Je možné osazovat rozdělovače topných okruhů armaturou, která udržuje konstantní nastavenou teplotu a mechanickým nastavením je uživatel schopen teplotu topné vody měnit. Nevýhodou je potřeba častého zasahování uživatele do nastavení teploty topné vody, např. při změně venkovních teplot. Jako nejvhodnější se jeví ekvitermní regulace. Jedná se o řízení teploty topné vody pomocí čidel venkovní teploty vzduchu, čidla topné vody a konstantního nastavení topné křivky.
Výhodou tohoto kompaktního zařízení je velice jednoduchá a rychlá montáž, což ocení hlavně firmy, které se zabývají realizací teplovodního podlahového vytápění. Výhodou pro zákazníka je jednoduché zapojení zdroje tepla, který je osazen v chodbách, kuchyních, koupelnách, a kde složité propojování trojcestných armatur v těchto prostorách je z pohledu uživatele velmi konfliktní a kazí celkový dojem z prostoru, ve kterém je osazeno. Ekvitermní regulace umožňuje téměř bezobslužný provoz zařízení. Celoroční program, který je možné nastavit, vyžaduje jen ojedinělé korekce. Zařízení pracuje s nastavenou topnou křivkou, s čidlem venkovní teploty, které nepřetržitě snímá a vyhodnocuje venkovní teplotu a s čidlem topné vody, které snímá a vyhodnocuje teplotu topné vody. Na základě těchto informací automaticky reguluje teplotu topné vody. Tato regulace splňuje vysoké nároky uživatele na efektivní a úsporný provoz topné soustavy.

Většina používaných rozdělovačů topných okruhů umožňuje osadit jednotlivé větve teplovodního podlahového vytápění elektropohony, které lze řídit například prostorovým termostatem osazeným v místnosti příslušného okruhu a tak dále provádět regulaci v teplotním a časovém režimu. Je ovšem nutné pro každou místnost, kterou chceme takto řídit, instalovat prostorový termostat a elektropohon. Osazením těchto prvků zvýšíme očekávaný komfort, tepelnou pohodu a úsporu energie teplovodního podlahového vytápění.