Rozdělovače podlahového topen

U všech moderních plastových systémů ústředního vytápění i rozvodů vody se ve stále větší míře používá rozdělovačů. Tento trend vývoje je dán především požadavkem na odstranění spojů potrubí v podlaze a stěnách a jejich přemístění do míst přístupných - do skříněk rozdělovačů. Tím se rozdělovače stávají základním prvkem systému.

Výsledkem použití rozdělovačů je zvýšení provozní bezpečnosti při současném zjednodušení projektování a montáže.

Rozdělovače umístěné ve skříňkách mají i další výhody:

  • možnost uzavírání okruhů z jednoho místa
  • výhodné umístění automatických odvzdušňovačů vždy v nejvyšším bodu potrubí, čímž je zajištěno dokonalé a trvalé odvzdušnění během provozu
  • umožňují i dodatečné umístění moderních ovládacích prvků automatického provozu do jednoho místa a tím dosažení energetických úspor

Použití rozdělovačů a výběru ovládacích prvků je třeba věnovat náležitou pozornost a zvoleným systémem rozvodu případně umožnit dodatečnou montáž ovládacích prvků. Velikost skříněk je proto vhodné dimenzovat tak, aby v nich zbyl prostor pro případnou dodatečnou montáž kabelových propojení prvků automatické regulace. Do projektu proto doporučujeme zařadit i kabeláž dle schéma výrobce zvoleného systému (např. přívody od jističů nebo transformátoru, připojení od termostatů v místnostech apod.), která v rámci stavby není velkou položkou a kdykoli umožní dodatečné osazení systému regulačními prvky bez dalších stavebních úprav.
Místo pro osazení rozdělovače je vhodné u zdroje tepla. Vzhledem k náročnosti stavebních úprav je však nutné správně posoudit i možnosti umístění do stěny či instalační příčky. Potřebná hloubka pro usazení skříňky rozdělovačů je 120 až 170 mm.
 

 

 

 


 

  Sestava rozdělovače R4

Mosazný rozdělovač a sběrač 1" je osazen koncovkou 3/4" EK. Sběrač s ventily a ruční hlavicí. Ruční hlavici je možné nahradit elektrotermickým servopohonem, který lze ovládat prostorový termostatem a tak řídit jednotlivé okruhy. Rozdělovač je osazen průtokoměry s regulací a optickou kontrolou průtoku v rozsahu 0-5l/min (usnadňuje provedení regulace průtoku jednotlivých okruhů).
Použití pro ústřední vytápění a teplovodní podlahové vytápění.
Vhodný pro potrubí PEX, CU, PE-RT, PB a další. Hloubka sestavy
120 mm.


 

   Sestava rozdělovače R5

Směšovací sestava, mosazný rozdělovač a sběrač 1" osazen koncovkou 3/4" EK. Sběrač s ventily a ruční hlavicí. Ruční hlavici je možné nahradit elektrotermickým servopohonem, který lze ovládat prostorovým termostatem a tak řídit jednotlivé okruhy. Rozdělovač je osazen průtokoměry s regulací a optickou kontrolou průtoku v rozsahu 0-5l/min (usnadňuje provedení regulace průtoku jednotlivých okruhů). Směšovací sestava je dále vybavena čerpadlem pro zajištění cirkulace topné vody v jednotlivých okruzích podlahového topení, diferenčním ventilem 3/4" pro zajištění cirkulace malého okruhu při úplném uzavření topných okruhů, termostatickým ventilem ESBE pro nastavení teploty výstupní vody pro podlahové topení (vyhovujícím pro základní regulaci podlahového topení).
Použití směšovací sestavy pro teplovodní podlahové vytápění.
Vhodný pro potrubí PEX, CU, PE-RT, PB a další. Hloubka sestavy 165 mm.
 

                 
termostatický ventil ESBE
propodlahové vytápění
do 10 kW
Ventil RTL pro přímé
napojení podlahy na okruh
otopného tělesa
 
elektrotermická hlavice
řízená termostatem
nebo řídící jednotkou