Směsi a zalévání podlahového topení

Součástí projektu podlahového vytápění by mělo být i doporučení materiálu pro zalití topné desky a způsobu provedení. Právě při neodborném provádění betonáže podlahového vytápění vzniká nebezpečí poškozování potrubí a při husté konzistenci betonu a nedostatečném zalití potrubí i nebezpečí snížení výkonu podlahového vytápění
 

  Pro zalití podlahového vytápění je možno použít rozdílné technologie: 

 • 1. Ručně připravované betony na stavbě
   
  • Výhody:
   - nízká cena
  • Nevýhody:
   - vysoká pracnost při přípravě betonu
   - vysoká pracnost při dopravě betonu
   - vysoká pracnost při pokládání betonu
 • 2. Strojně dopravované cementové směsi, dodávané včetně položení specializovanými firmami. Jednoznačně doporučovaný a nejvhodnější systém pro betonáž topné desky, který při přiměřené ceně garantuje kvalitní a rychlé provedení bez poškozování potrubí a izolační vrstvy.
   
 • 3. Strojně dopravované anhydritové samonivelační směsi. Výhodou je rychlejší dosažení 100% pevnosti, zkrácená doba od zalití do provedení topné zkoušky.
     

S použitou zalévací směsí souvisí doba tuhnutí topné desky, po které je možno provést topnou zkoušku.

Nedodržení náběhu teplot dle uvedených grafů může mít, zejména
při rychlém vpuštění horké vody do potrubí, za následek ztrátu kontaktu potrubí
s betonem (tzv. odpaření při vysoké vlhkosti betonu)a snížení výkonu podlahového topení.

Pokládání povrchových vrstev na topné desky je možné provádět po ukončení topné zkoušky a poklesu teploty nášlapné vrstvy na úroveň okolní teploty. K lepení dlažeb se smí používat pouze flexibilních lepidel. Během montáží podlahového vytápění až do zatuhnutí topné desky je nutné znemožnit v objektu provádění jiných řemesel.
 

 

Výroba cementového potěru pro podlahové vytápění dle normy DIN 18560

Doporučené složení
cement CEM V/A 32,5 (v zimě CEM II/B - S 32,5 R)
štěrkový písek - zrno 0 - 4 mm 60 %
štěrkový písek - zrno 4 - 8 mm 40 %
voda z vodovodu


Dávkování pro 50 kg cementu
50 kg cementu PZ 35F
135 kg písku 0 - 4 mm
90 kg písku 4 - 8 mm
13 - 18 l vody (do dosažení plastické konzistence)
Potěr je třeba dopravit na podlahovou plochu bez poškozování potrubí a izolací. Po položení je třeba potěr řádně zhutnit a pečlivě vyrovnat. Kvalita a pevnost potěru závisí na dodržení dávkování při míchání, řemeslně správném položení a následném ošetření.
 

Objem směsi m3  množství cementu q  objem písku m3  objem plastifikátoru kg  NR 75, UNITERM 50mm m2  REFLEX 99, REFLEX 65mm m2   RAILFIX 70 mm m2 MONTIPEX 80mm m2 
 1  3,5  0,76  1,1-2,2  17,5  15,0  14,0  12,5
 2  7  1,52  2,2-4,4  35,0  31,0  31,0  25,0


Vydatnost cementové směsi pro systémy podlahového vytápění.