Způsob spojování potrubí PEX

Pro zachování kvality potrubí PEX je nutné použít kvalitního spojovacího systému, se kterým je možno poskytovat i desetileté garance systému ve stavbách.

 Systém lisovaných spojů MONTIPEX, který využívá paměťových schopností materiálů takovým systémem je, což potvrzují mimo cyklických zkoušek a certifikátů i mnohaleté zkušenosti obdobných systémů v západní Evropě a výsledky porovnávací zkoušky spojovacích systémů uskutečněné v SRN.

 Spojovací systém MONTIPEX (potrubí PEX a fitinky dodávané společností HST Žichlínek s.r.o.) je určen k montáži ústředního vytápění, teplovodního podlahového vytápění, rozvodů užitkové vody, rozvodů vzduchu, zemních kolektorů pro tepelná čerpadla, teplovodů s bezkanálovým uložením a dalších médií, která nepřesahují základní provozní tlaky a teploty, kterými je potrubí PEX značeno.

Způsob montáže spojovacího systému MONTIPEX

   
 Expandování potrubí  Nasazneí fitinky  Lisování kroužku

 

Potrubí PEX spojené systémem MONTIPEX


Hlavní výhody systému MONTIPEX

    - rychlost vyprojektování a výpisu materiálu
    - snadné ocenění dodávek i montáží dle cen doporučených výrobcem
    - jednoduché řešení přípravy objektu pro montáže
    - nízké režijní náklady na dopravu materiálu, montážní nářadí, energii atd.
    - rychlost montáže
    - garantovaná kvalita certifikovaného systému s desetiletou zárukou
    - předpoklad výhodné ceny pro investory a dobrého hospodářského výsledku pro montážní firmy
    - životnost vyšší než 50 let
    - cena nižší než u klasických ocelových rozvodů
    - univerzálnost systému pro ústřední topení, teplovodní podlahové vytápění, rozvody užitkové vody, rozvody stlačeného vzduchu
    - vysoká spolehlivost spojů