Způsoby připojení radiátorů

Základním pravidlem pro použití plastového potrubí je stanovení doporučeného teplotního spádu 80/70°C. Vyšší teplotní spád je nevhodný vzhledem k obtížnějšímu řešení dilatací potrubí.
V každém případě je při projektování nutné dbát na zajištění kvalitní regulace, aby nemohlo docházet k trvalému překračování teplot nad 95°C a tím k případnému snižování životnosti potrubí.

Při projektování vytápění je možné použít všechny běžné druhy rozvodů k otopným tělesům i jejich různé kombinace.

Jako nejvhodnější systém rozvodu však doporučujeme použití rozdělovače a připojení každého otopného tělesa samostatně, protože ve většině případů nejlépe splňuje souhrn mnohdy protichůdných požadavků jako jsou rychlost montáží, množství stavebních úprav, přístupnost k ovládání, provozní bezpečnost systému atd. Hlavním předpokladem pro použití systému s rozdělovači je možnost vedení potrubí v podlaze. Protože tuto podmínku splňují především novostavby nebo rekonstrukce, které se provádějí včetně podlah, doporučuje se tam, kde volný prostor v podlaze není, použít rozvod potrubí nad podlahou vedený v lištách HZ.

Pro připojování otopných těles je možné vždy vybrat způsob připojování otopných těles s ohledem na zadání objektu, množství otopných těles, způsob regulace, rychlost montáží, pořizovací cenu a další hlediska investorů či stavebních firem.
 

Zejména s ohledem na estetické provedení je vhodné při projektování vytápění navrhovat desková otopná tělesa se spodním připojením, jejichž použití je při navržení rozvodu potrubí v lištách HZ nutné.

 Z důvodu rychlé montáže jsou zařazeny vhodné armatury (rozdělovače, ventily, šroubení atd.). Při výběru spojovacích prvků potrubí je třeba použít ceník katalogu, kde jsou všechny spojovací prvky popsány a znázorněny.
 

Připojení otopného tělěsa
rohovými armaturami
Připojení komaktního otopného
tělesa bez uzávěrů
Připojení kompaktního
otopného tělesa s armaturou
DD 343
Připojení kompaktního otopného
tělesa na jednotrubkový systém
s armaturou SF 1520

Lišty HZ pro vedení potrubí nad podlahou

Řez vedení potrubí
lištou HZ
Připojení kompaktního tělesa
nad podlahou do lišty HZ

Systém lišt HZ je esteticky dokonale propracován pro použití v jakémkoli interiéru a zaručuje rychlou a nenáročnou montáž. Lišty HZ je výhodné používat zejména
při rekonstrukcích objektů, půdních vestavbách a všude tam, kde není možné umístit potrubí do podlah.
Použití systému HZ zaručuje mimo rychlé montáže především jednoduché a estetické připojení otopných těles.